Главная Глобальні проекти Проект "Експериментальний майданчик"
Проект "Експериментальний майданчик" PDF Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
26.10.10 17:57

В тісному зв’язку з наданням базової професійної освіти, впровадженням новітніх технологій в навчально–практичному будівельному центрі здійснюється фундаментальне, стрімке оновлення загальнодержавної професійно – технічної освіти. Вагомим чинником для цього є зміна світогляду педагогічних колективів на необхідність такого оновлення. Кропітка робота по підготовці методичного матеріалу, розробка сучасних оновлених навчальних планів і програм, оновлення засобів навчання, розробка досконалих критеріїв контролю знань, розробка і впровадження новітніх педагогічних і виробничих технологій...

Дослідно-експерементальна робота за темою:
„Поліпшення якості підготовки кваліфікованих робітників за рахунок впровадження інноваційних виробничих технологій та матеріалів” на базі Житомирського вищого професійного училища будівництва і дизайну

 

 

Відповідальні виконавці:
директор Житомирського ВПУБД – Муравицький Анатолій Олександрович, викладач вищої категорії, викладач-методист; 
методист навчально-практичного будівельного центру – Муравицький Олександр Анатолійович, викладач вищої категорії, старший викладач;
методист училища Зіміна світлана Петрівна , методист вищої котегорії, викладач вищої категорії, старший викладач;
cтарший майстер – Повторейко Наталя Миколаївна

Галузь застосування – будівництво, професійно-технічні навчальні заклади

Об’єкт дослідження
• Педагогічний колектив Житомирського ВПУБД;
• Учні училища;
• Соціальні партнери.

Зміст інновацій
Житомирський обласний навчально – практичний будівельний центр на базі училища, було створено за сприянням компанії Хенкель Баутехнік (Україна).

Першочерговим завданням створення НПБЦ було юридичне оформлення відповідної документації. Накази про створення центру:
• Міністерства освіти і науки України;
• Управління освіти і науки облдержадміністрації;
• Професійно-технічного училища № 1;
• Угода з компанією Хенкель Баутехнік (Україна) про співпрацю.

При створенні центру були витримані відповідні умови по дотриманню необхідних нормативів комплексу навчально-практичної бази. Комплекс центру складається із навчальної аудиторії, виробничої майстерні розрахованої на необхідну кількість робітничих місць, кімнати відпочинку, душової, туалету, комори для збереження матеріалів та інструменту.

У порівнянні з традиційною навчально–виробничою базою профтехучилища, навчально – практична база центру має докорінні позитивні нововведення:
• чудовий естетичний вигляд;
• сучасні меблі, устаткування, інструменти;
• новітні матеріали.

В тісному зв’язку з наданням базової професійної освіти, впровадженням новітніх технологій в навчально–практичному будівельному центрі здійснюється фундаментальне, стрімке оновлення загальнодержавної професійно – технічної освіти.

Вагомим чинником для цього є зміна світогляду педагогічних колективів на необхідність такого оновлення. Кропітка робота по підготовці методичного матеріалу, розробка сучасних оновлених навчальних планів і програм, оновлення засобів навчання, розробка досконалих критеріїв контролю знань, розробка і впровадження новітніх педагогічних і виробничих технологій. А для цього потрібно:
• вважати поєднання традиційних методів підготовки кадрів в професійно – технічних навчальних закладах з новими пріоритетними методами підготовки кадрів в навчально–практичних центрах одним із вирішальних чинників забезпечення якісної підготовки кваліфікованих робочих кадрів;
• впроваджувати механізми системного вивчення змін, тенденцій на ринку праці, своєчасно розпізнавати перспективні кваліфікації, а також механізми відповідної реакції професійної освіти, її змістовної трансформації;
• постійно розробляти і запроваджувати в навчально – виробничий процес нові методичні матеріали, оновлювати і розробляти комп’ютері програми;
• впроваджувати в навчальний процес нові прогресивні методи навчання і нові технології підготовки кваліфікованих робітників;
• вести постійну роботу по навчанню та підвищенню кваліфікації викладацького персоналу;
• забезпечити необхідні матеріально – технічні умови, з метою реалізації гнучкості змісту і терміну навчання відповідно до сучасних потреб виробництва та ринку праці; спільною програмою діяльності училища і центру передбачати створення нової навчально – методичної літератури, розробку сучасних технологій підготовки кваліфікованих робітників; постійно оновлювати зміст професійно – технічної освіти шляхом впровадження у навчально – виробничий процес науково – технічних досягнень та новітніх технологій;
• удосконалювати комп’ютеризацію та інформатизацію навчального процесу;
• вдосконалювати систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників та працівників, які залучаються до організації та проведення професійного навчання персоналу на виробництві, впровадити обов’язковість їх стажування в умовах сучасного виробництва;
• рахувати головним завданням регіональних навчально-практичних центрів організацію зв’язку між підприємствами виробниками продукції, навчальними закладами професійно – технічної освіти, центрами зайнятості населення, юридичними та фізичними особами, для прискорення передачі інформації з новітніх технологій і впровадження їх у навчальний процес та виробництво.

Метою дослідження є прискорення передачі інформації з новітніх прогресивних технологій і впровадження їх в навчальний процес та виробництво; впровадження сучасних досягнень будівельної галузі в навчальний процес; надання навичок використання високоякісної продукції компанії „Хенкель Баутехнік (Україна)”; оволодіння практичними уміннями і навичками новітніх технологій майбутнім робітникам-будівельникам, сприяючи суттєвому підвищенню їх професійного рівня та конкурентноспроможності на ринку праці.

Ресурсоємкість нововведень. Шляхи залучення додаткових та вдосконалення наявних ресурсів.
Для запровадження та виконання данного проекту необхідно навчальна база професійно-технічного училища №1 м. Житомира та Житомирський навчально-практичний будівельний центр, який функціонує на базі училища. У процесі проведення експериментального дослідження до участі у ньому буде залучене вище професійно-технічне училище №4 м. Хмельницька, яке працює над вирішенням аналогічного завдання.

Термін дії проекту: Травень 2008 р. – грудень 2010 р.

Технологія впровадження проекту
Підготовчий ( травень – вересень 2008 року).
• Підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, які працюють за експериментом;
• Нормативно-правове забезпечення експерименту:
а) прийняття відповідних рішень педагогічною радою;
б) розробка програми науково-дослідницької та експериментальної роботи;
в) підготовка науково-теоретичного обґрунтування проблеми дослідження.
• Початок апробації навчально-методичних комплектів щодо забезпечення підготовки робітників за професією „маляр, штукатур, лицювальник-плиточник” та „маляр, штукатур”.
Діагностично-концептуальний ( вересень–жовтень 2008).
• Анкетування педагогічних працівників та учнів щодо готовності до роботи за експериментом;
• Стимулювання зусиль педагогічних працівників та учнів, підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників за рахунок впровадження інноваційних виробничих технологій та матеріалів;
• Розробка та впровадження інноваційних виробничих технологій в навчально-виробничий процес навчального закладу;
• Відпрацювання діагностичних методик, принципів їх аналізу, розробка анкет, тестів, інших матеріалів;
• Проведення семінару „Компанія Хенкель Баутехнік (Україна) 100 років на ринку будівельних матеріалів”
• Забезпечення умов проведення експерименту: штатний розпис відповідно до вимог експериментальної роботи; наповненість навчальних груп; фінансування досліджень за програмою експерименту; матеріально-технічне забезпечення.
Організаційно-прогнозуючий (жовтень2008–червень 2010 року)
• Діагностика здібностей учнів І курсу;
• Розробка та впровадження картки „Професійне зростання учня”;
• Організація моніторингу впливу інноваційних виробничих технологій та матеріалів на якість підготовки кваліфікованих робітників за професією „маляр, штукатур, лицювальник-плиточник” та „маляр, штукатур”;
• Апробація навчально-методичних комплектів для підготовки кваліфікованих робітників за професією „маляр, штукатур, лицювальник-плиточник” та „маляр, штукатур”;
• Апробація інноваційних педагогічних технологій для підготовки кваліфікованих робітників за професією „маляр, штукатур, лицювальник-плиточник” та „маляр, штукатур”;
• Визначення позитивних і негативних прогнозів експериментальної роботи;
• Проведення практичної конференції „Поліпшення якості підготовки кваліфікованих робітників за рахунок впровадження інноваційних виробничих технологій та матеріалів” за участі: педагогічних колективів ПТУ №1 м. Житомир, ВПУ №4 м. Хмельницький, наукових керівників та консультантів експерименту,
Формуючий (червень - вересень 2010 року)
• Внесення коректив до навчально-методичних комплектів для підготовки кваліфікованих робітників за професією „маляр, штукатур, лицювальник-плиточник” та „маляр, штукатур”;
• Формування у педагогічних працівників необхідності запровадження інноваційних виробничих та педагогічних технологій.
• Розробка та апробація навчальних проектів при підготовці кваліфікованих робітників за професією „маляр, штукатур, лицювальник-плиточник” та „маляр, штукатур”.
Узагальнюючий ( вересень – грудень 2010 року).
• Підсумок комплексного дослідження якості підготовки кваліфікованих робітників за рахунок впровадження інноваційних виробничих технологій та матеріалів;
• Кількісний і якісний аналіз оцінювання результатів експерименту на основі вироблених теоретико-методологічних критеріїв;
• Підготовка наукового звіту про результати експериментальної роботи;
• Проведення конференції педагогічних працівників ПТУ №1 та ВПУ №4 м. Хмельницька „Поліпшення якості підготовки кваліфікованих робітників за рахунок впровадження інноваційних виробничих технологій та матеріалів”.


Последнее обновление 09.12.10 23:40
 
Філія Центру професійно-технічної освіти м.Житомира, Powered by Joomla! Designed by SiteGround web hosting