Главная Методична робота Модель методичної роботи
Модель методичної роботи PDF Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
22.10.10 12:53

"Освічена людина тим і відрізняється від неосвіченої,
що продовжує вважати свою освіту незакінченою. "
К. Симонов

 

Модель інноваційної організації та здійснення  методичної роботи.

Методична робота у ДНЗ "Житомирське ВПУБД" здійснюється згідно з Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про професійно-технічну освіту”, Положенням про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі, Статутом ДНЗ "Житомирського ВПУБД".

Методична робота – це заснована на досягненнях науки та передового досвіду система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з метою удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Науково-методична проблема над якою працює педагогічний колектив навчального закладу це „«Запровадження у навчально-виробничий процес інноваційних технологій навчання, новітніх будівельних технологій виробництва,набуття професійних виробничих навичок і вміння працювати з сучасними будівельними матеріалами»”.

Шляхами реалізації цієї проблеми є:
• оновлення змісту професійно-технічної освіти за рахунок впровадження інноваційних технологій;
• інформаційне забезпечення;
• підвищення рівня кваліфікації та вдосконалення фахової майстерності педагогів;
• розбудова навчального закладу.


Методичний кабінет училища реалізує такі завдання:

• Кадрове та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу
• Створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників.
• Проведення системи методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, виявлення перспективного педагогічного досвіду та участь у його вивченні, узагальненні та впровадженні.
• Впровадження, апробація, ДСПТО, розробка та впровадження  нових навчальних програм, розробка навчальних та методичних посібників, робочих зошитів, тощо
• Вивчення та впровадження в навчально-виробничий та навчально-виховний процес новітні педагогічні та виробничі технології

Одним із провідних механізмів управлінського впливу в інноваційному навчальному закладі є створення колективу однодумців (команди), де виникає взаємодія, взаємовплив, взаємо відповідальність. Саме в процесі методичної роботи, коли формується і вдосконалюється професійна компетентність і педагогічна майстерність, створюється такий колектив, що орієнтує свої професійні потреби на результативну діяльність.  
Керівництво методичною роботою проводиться з дотримуванням відповідних принципів:
всезагальності, комплексності, цілісності й системності, максимального цілеспрямування, актуальності, єдності й доступності, практичної спрямованості, вибору пріоритетів у змісті.

Загальну організацію методичної роботи у ДНЗ Житомирському ВПУБД здійснює директор. Безпосереднім організатором методичної роботи є методист. Конкретну методичну роботу з різними категоріями педагогічних  працівників проводять заступники директора, старший майстер в межах своїх функцій.


Методичний центр училища є організуючим центром методичної роботи з педагогічними працівниками. Діяльність методичного центру визначається змістом загальноучилищної методичної роботи і методичних комісій, які працюють у навчальному закладі.


У методичному кабінеті:

•  створені умови для підготовки педагогічних працівників до навчальних занять і позаурочних заходів;
• проводиться індивідуальна робота з педагогічними працівниками;
• надається допомога з самоосвіти, експериментально – дослідницькій діяльності;
• здійснюється узагальнення, пропагування та поширення кращого педагогічного досвіду;
• проводиться інформаційне  забезпечення педпрацівників з проблем професійної освіти, педагогіки, психології, систематизація методичної інформації;
• проводяться виставки по забезпеченню педпрацівників необхідною інформацією;
• здійснюється видавнича діяльність по узагальненню кращого педагогічного досвіду;
• проводяться представницькі педагогічні заходи: методичні конференції, семінари, педагогічні читання, майстер-класи, всеукраїнські та обласні методичні заходи тощо.


У методичному кабінеті створено інформаційне забезпечення для уможливлення переходу навчального закладу до роботи в інноваційному режимі (поповнення науково-методичною літературою, передплата широкого кола педагогічних та професійних періодичних видань, користування мережею Інтернет. У центрі є: комп'ютер з підключенням до мережі Інтернет; принтери, сканер, телевізор, відіоплеєр, відеотека, педагогічні програмні засоби навчання, мультимедійний проектор.
Оснащення та оформлення методичного кабінеті створює всі умови для ефективної підготовки педагогів до уроків та позаурочних заходів, для здійснення самоосвітньої діяльності. В методичному центрі впорядковані та систематизовані матеріали, які висвітлюють методичну роботу в окремих розділах.

В училищі практикують інноваційні форми методичної роботи: методичні „мости”, методичні „посиденьки”, методичні конференції, круглі столи, виставки методичних матеріалів «Наші творчі здобутки» тощо.

 

Последнее обновление 02.07.13 13:38
 
Філія Центру професійно-технічної освіти м.Житомира, Powered by Joomla! Designed by SiteGround web hosting