Главная Навч-виробнича робота
Навчально-виробнича робота PDF Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
22.10.10 12:52

 

 

Модель управління щодо планування навчально-виховного та навчально-виробничого процесу.


Планування є однією зі складових функцій управління навчально-виховним та навчально-виробничим процесом, яка полягає у визначення мети і завдань (на близьку і далеку перспективу), змісту заходів, що мають забезпечити реалізацію мети і завдань, прогнозуванні очікуваних результатів, в аналізі одержаних результатів та контролі за виконанням плану. Планування є однією з важливих умов успішності навчально-виробничого процесу, оскільки забезпечує цілеспрямовану діяльність усіх підрозділів училища.


За формою плануванню властива календарність (розподіленість училищних заходів на семестри, місяці, тижні).
За терміном передбачення і реалізації дій планування діяльності училища поділяється на:

План перспективного розвитку училища розроблено у 2009 році на період 2010-2012 років. Він забезпечує розподіл засобів та коштів на тривалий період, надає системі навчально-виробничого процесу системності, ритмічності, чіткого використання наявних засобів і залучення нових.
Річне планування визначає основні завдання  по організації діяльності ПТУ №1 на  поточний навчальний рік.
Планування роботи навчального закладу проводиться відповідно до „Положення про організацію навально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 року №419.
План роботи на навчальний рік є первинним документом, що визначає основні напрями діяльності навчального закладу і проблеми, над якими працюватиме колектив та включає такі розділи:

Розділи річного плану роботи училища


? Вступ;
? Організаційні заходи;
? Теоретична підготовка;
? Професійно-практична підготовка;
? Виховна робота;
? Фізична підготовка;
? Контроль за організацією навчально-виробничого процесу;
? Методична робота;
? Підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
? Охорона праці;
? Удосконалення навчально-матеріальної бази;
? Професійно-орієнтаційна робота;
? Фінансово-господарська та навчально-виробнича діяльність;
? Діяльність навчально-практичного будівельного центру.

Основою для поточного планування є річний план роботи, на підставі якого складаються місячні плани роботи: організаційної, методичної, виховної, виробничої, фінансової тощо. Розроблено план-розклад індивідуальних і колективних форм методичної роботи.
Для складання перспективного та річного плану створюються творчі групи.
Основними навчально-методичними документами з планування навчально-виробничого процесу в училищі є:

Документи планування навчально-виробничого процесу

? Робочі навчальні плани з професій: маляр, штукатур, лицювальник-плиточник; муляр, тесляр, столяр будівельний;
? Робочі навчальні програми з навчальних предметів та професійно-практичної підготовки, що передбачені робочими навальними планами;
? Поурочно-тематичні плани з навчальних предметів;
? Перелік навчально-виробничих робіт з професій на семестр та на рік;
? Плани виробничого навчання навчальних груп на місяць;
? Плани навчально-виробничої діяльності на семестр;
? Плани уроків теоретичного навчання;
? Плани уроків виробничого навчання;
? Розклад занять.

 

 

Модель організації та управління  навчально-виробничим процесом.

Організація навчального процесу здійснюється відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах №419.
Професійна підготовка кваліфікаційних робітників в навчальному закладі відбувається з професій: „Маляр, штукатур, лицювальник-плиточник” та  „Муляр, тесляр, столяр будівельний”, термін навчання 2 роки.
Навчальний процес в ПТУ №1 здійснюється відповідно до розроблених робочих навчальних планів та програм, нормативно-правових актів, навчально-методичних документів з професійно-технічної освіти.

Професійно-технічна освіта у Житомирському ВПУБД включає:
? загальнотехнічну підготовку;
? професійно-теоретичну підготовку;
? професійно-практичну підготовку;
? гуманітарну підготовку;
? фізичну підготовку;
? предмети, що вільно вибираються.


Професійно-практична підготовка складається з виробничого навчання, виробничої та переддипломної практики. Уроки виробничого навчання проходять у майстернях училища, на будівельних майданчиках училища (реалізація проекту розбудови училища), на робочих містах на виробництві. Виробнича та переддипломна практика проводиться на робочих містах  на виробництві

Модель професійного навчання кваліфікованих робітників з професії
„Маляр, штукатур, лицювальник-плиточник”

 

 

Модель професійного навчання кваліфікованих робітників з професії
„Муляр, тесляр, столяр будівельний”

 

Викладачі та майстри виробничого навчання використовують новітні педагогічні технології: проектні технології, ділові ігри, інтерактивні технології навчання. Педагоги розробляють сучасні дидактичні матеріали: робочі зошити, конспекти занять, опорні конспекти, методичні розробки, методичні рекомендації для ефективності навчального процесу.
В навчальний процес запроваджено вивчення новітніх будівельних технологій та матеріалів компаній Хенкель Баутехнік (Україна), Кнауф, Майстер та ін. За рахунок предметів, що вільно вибираються в навчальний процес введенні предмети: „Новітні технології в сучасному будівництві”, „Естетика виробництва”, „Дизайн  сучасного дому”.
Викладання предметів: «Технологія штукатурних робіт», «Технологія кам’яних робіт», «Матеріалознавство», «Інформаційні технології», «Новітні технології сучасного будівництва» проводиться з використанням електронних педагогічних засобів навчання.
Виробниче навчання з професії „Маляр, штукатур, лицювальник-плиточник”, після відпрацювання первинних навичок у майстернях, проводиться на будівельному майданчику училища – готель для учнів (двоповерховий будинок по вулиці Старовільській), Таким чином іде реалізація „Проекту розбудови училища та створення навчального закладу нового типу”.

 

Навчально-методичний супровід навчально-виробничого процесу
у Житомирському ВПУБД

 

В училищі проводиться навчально-методичний супровід навчально-виробничого процесу, а це планування, розробка й створення оптимальної системи навчально-методичної документації і засобів навчання, необхідних для забезпечення повного і якісного процесу навчання учнів, що визначається відповідно до навчальних планів.
Запорука успішного управління навчально-виробничим процесом Житомирського ВПУБД є створення освітнього середовища, основні вимоги якого визначені такими положеннями:

 

Виходячи із соціального замовлення, вимог ринку праці та замовників кадрів, батьків, стратегічною ціллю Житомирського ВПУБД  є прогнозована модель «образ випускника».

 

Последнее обновление 15.06.12 11:44
 
Філія Центру професійно-технічної освіти м.Житомира, Powered by Joomla! Designed by SiteGround web hosting