Главная Виховна робота Модель виховної роботи
Модель виховної роботи PDF Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
22.10.10 12:52

"Вчителі, яким діти зобов'язані вихованням,
поважніші, ніж батьки, яким діти зобов'язані лише народженням:
одні дарують нам лише життя, а інші - добре життя. "
Аристотель

 

Модель управління щодо планування навчально-виховного процесу.


Виховна робота в училищі полягає в системі організаційно-педагогічних, методичних заходів, спрямованих на формування у молоді світоглядної свідомості, ідей, поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв, інших соціально-значущих надбань вітчизняної і світової культури. 
Пріоритетні напрямки здійснення виховного процесу в училищі визначає Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ ст.), концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти, національна програма патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя , розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства.

Провідною ідеєю виховної системи училища є формування відповідальної, творчої, креативної особистості, яка володіє навичками самопізнання, самокорекції, самовиховання, що відкрита до сприйняття інших культур, цінує свободу, поважає людську гідність, здатна до успішної самореалізації у сучасному житті.
Найголовнішим досягненням закладу вважається прийняття педагогічним колективом принципу командної діяльності. Вся система управління в училищі пов”язана з командною діяльністю. Ефективність такої роботи обумовлена творчим компонентом , особистістю кожного педагога.

Важливою умовою успіху для виконання головного завдання  є планування виховної роботи, яке базується на загальнопедагогічних принципах.

 

Керуючись нормативно-правовими документами та на основі аналізу, діагностики учасників навчально-виховного процесу, можливості педагогічного колективу, умов навчального закладу, аналізу попередньої навчально-виховної роботи  складається план на навчального закладу, аналізу попередньої навчально-виховної роботи  складається план на навчальний рік, на місяць за  напрямами:

Результатом виховної роботи  є випускник, в якого сформовано рівень соціальної зрілості, достатньої для забезпечення його самостійності у різноманітних сферах життєдіяльності, творча особистість із розвиненою потребою у самореалізації та самовдосконаленні.

 

 

Особистісно орієнтоване виховання, ідеї гуманізації і демократизації життя як стержневі проблеми перебудови сучасної професійно – технічної освіти докорінно змінюють організацію і здійснення навчально-виховного процесу.
Організація виховного процесу вимагає, щоб у центрі уваги була особистість учня як суб'єкта виховання, розвиток  його внутрішнього «Я», формування індивідуального стилю життя і відповідального ставлення до самого себе, природи, суспільства.

 


Ефективність виховної роботи підвищується за наявності обґрунтованої організаційної структури, яка б забезпечувала взаємодію усіх ланок управління. Кожний елемент структури має чітко визначені функціональні обов’язки.

Вся організаційна робота в училищі пов”язана з командною. Ефективність такої роботи обумовлена творчим компонентом, особистістю кожного педагога.


З метою забезпечення якості виховної роботи в училищі кожен навчальний рік починається з підготовки педагогічних кадрів, яка проводиться за такими напрямами:

Професійний - Підвищення рівня професійної підготовки педагогічних працівників.
Методичний - Упрвадження нових видів роботи, освоєння інноваційних методів виховання учнів.
Психолого-педагогічний - Систематична й планомірна робота психолога, класних керівників з вивчення нахилів, здібностей, потреб учнів.
Науково-теоретичний - Самоосвіта педагогів,  ознайомлення з передовим педагогічним досвідом.

 

 

 

Последнее обновление 15.06.12 12:04
 
Філія Центру професійно-технічної освіти м.Житомира, Powered by Joomla! Designed by SiteGround web hosting